Wieści

Ostatnie wpisy

WIZYTA MINISTRA FANA

Do Galerii 44 Wydawnictwa Adam Marszałek zawitała delegacja z chińskiej prowincji Anhui. Zespół kierowany przez Wiceministra Komitetu Partyjnego Prowincji Anhui Fan Ronghuia odbył rozmowy z przedstawicielami koncernu Marszałek Publishing Group – prezesem MPG dr. Adamem Marszałkiem, dyrektor WAM Iwoną Nadolską-Bartosiak, redaktorem naczelnym Time Marszałek Group dr. Danielem Kawą, kierownikiem działu sprzedaży i marketingu Katarzyną Szczutkowską, redaktorem technicznym Ryszardem Kuraszem i asystentem ds. międzynarodowych MPG dr. Bartoszem Płotką. Region toruński reprezentowali wiceprezydent Miasta Torunia Zbigniew Rasielewski i dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia Zbigniew Derkowski. Stronę uniwersytecką reprezentował dyrektor Centrum Języka i Kultury Chińskiej dr Maciej Szatkowski, który pełnił też rolę tłumacza.

Przedmiotem rozmów między stronami było poszerzanie współpracy kulturowej Polski z Chinami oraz wspólne ufundowanie nagrody literackiej przez zaprzyjaźnione miasta Toruń i Hefei. Wydarzenie uświetniła wystawa książek napisanych przez chińskich autorów, opublikowanych przez firmy wchodzące w skład koncernu: Wydawnictwo Adam Marszałek i Time Marszałek Group. Głos w dyskusji zabrali też pozostali członkowie delegacji: Gu Wen, Fan Weijun i Zheng Hua. Spotkanie cieszyło się zainteresowaniem lokalnych mediów z Torunia, a także dwóch branżowych gazet chińskich – Anhui Business Daily Press i Anhui Literature Magazine Press – których reprezentanci: Gao Bo i Yu Tongyou również wzięli udział w zebraniu.

Popularne wpisy